ZBOŽÍ SKLADEM IHNED ODESÍLÁME

Proč se mění vodoměry?

Vodoměry jsou nezbytnou součástí našich domů a bytů, ale často se ptáme, proč je důležité je pravidelně měnit. V tomto článku se podíváme na důvody, proč se vodoměry mění, jak to vidí zákon a jakým způsobem lze poznat, kdy vyprší platnost ověření daného vodoměru.

Udržení přesného měření

Jedním z klíčových důvodů, proč je třeba vodoměry pravidelně měnit, je udržení přesného měření spotřeby vody. Vodoměry mají omezenou životnost, a jejich přesnost může s časem klesat. Pokud vodoměr ztratí svou přesnost, může to vést k nesprávnému měření spotřeby vody, což znamená, že budete platit za více vody, než ve skutečnosti spotřebujete. Zákon stanoví lhůty pro výměnu vodoměrů, které je třeba dodržovat.

Zákonné lhůty pro výměnu vodoměrů

Podle zákona má každá jednotka, ať už se jedná o bytový dům nebo rodinný dům, stanovené období, po jehož uplynutí je nutno provést výměnu vodoměru. Zákonná lhůta pro výměnu bytových vodoměrů je stanovena na období pěti let. To znamená, že vodoměr v bytě či rodinném domě by měl být vyměněn alespoň jednou za pět let.

Průmyslové vodoměry

I v průmyslových objektech platí zákonem stanovené doby, po jejichž uplynutí je nutno přistoupit k výměně vodoměrů. Vodoměry pro teplou vodu v průmyslovém objektu se mění po čtyřech letech, zatímco přístroje pro měření studené vody vydrží šest let. Pravidelná výměna vodoměrů v průmyslových objektech je klíčová pro správné měření a rozúčtování spotřeby vody.

Pokuty za nedodržení

Nedodržení zákonných lhůt pro výměnu vodoměrů může mít vážné důsledky. Vodoměry, které nedisponují platným metrologickým ověřením, nemohou správně sloužit k rozúčtování spotřeby vody. V tomto případě hrozí pokuta dle zákona o metrologii, která může dosáhnout až jednoho milionu korun. Proto je důležité zajistit, aby vodoměry byly pravidelně vyměňovány v souladu se zákonem.

Jak poznat platnost ověření vodoměru

Každý vodoměr je již z výroby opatřen metrologickou značkou, která slouží k jeho ověření. Rok výchozího ověření je uveden v obdélníkovém rámečku s velkým písmenem M, kde je uvedeno dvojčíslí pro rok ověření. Platnost daného ověření začíná od 1. ledna následujícího roku a trvá po dobu platnosti, kterou stanoví zákon. Pokud tedy chcete zjistit, zda je váš vodoměr stále platný, stačí se podívat na tuto metrologickou značku.

Přesné měření spotřeby vody

Pravidelná výměna vodoměrů je klíčová pro udržení přesného měření spotřeby vody, dodržení zákonných lhůt a vyhnutí se pokutám. Je důležité si uvědomit, že vodoměry nejsou pouze statickými zařízeními, ale klíčovými nástroji pro efektivní správu spotřeby vody. Pravidelná výměna vodoměrů může přinést řadu výhod a chránit vás před nežádoucími následky nedodržení zákona.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz